Urzadzenie do monitorowania pradow i mocy CPM W20

Licznik mocy i energii CPM W20

Urządzenie CPM-W20 stosowane jest do rejestracji prądu obciążenia i prądu różnicowego oraz do określania poboru mocy. 20 kanałów pomiarowych można ustawić i wykorzystywać pojedynczo w dowolny sposób do pomiaru prądu obciążenia lub prądu różnicowego przy jednoczesnej funkcji monitorowania:

  • 20 kanałów pomiarowych – dowolnie wybieranych do pomiaru prądu obciążenia lub prądu różnicowego
  • Przekładniki pomiaru prądu – możliwość podłączenia przekładników zewnętrznych lub zespolonych przekładników
  • Pomiar i analiza – napięcia, prądy, moce, kąt przesunięcia fazowego, obciążenie czynne
  • Pomiar i liczenie – przyporządkowanie wartości zużycia do stanowisk kosztów (już w urządzeniu)
  • Funkcja monitorowania – nastawne wartości progowe, 2-stopniowe poziomy meldunków
  • Transmisja danych i meldunków – poprzez Modbus®