Transformatory trak

Transformatory TRAK

Transformator separacyjny w wykonaniu do pomieszczeń medycznych jest głównym elementem układów sieci IT do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2. Transformatory medyczne typu Trak produkowane są w Niemczech, i spełniają najwyższe wymagania użytkowników, zgodnie z normami: PN-HD 60364-7-710 2012, IEC60364-7-710, DIN VDE 0100-710, EN 61558-2-15. Ich podstawowe cechy to:

 • wzmocniona izolacja
 • niski prąd upływu
 • niskie napięcie zwarciowe i prąd stanu jałowego
 • prąd rozruchowy ograniczony do 12xIn
 • ekran elektrostatyczny z wyprowadzonym izolowanym przyłączem do połączenia z przewodem wyrównania potencjału.

Zabezpieczenie przed korozją zapewnia pełna próżniowa impregnacja żywiczna. Metoda ta zapewnia również zmniejszoną emisję akustyczną, nawet po długim okresie eksploatacji. Dalszymi właściwościami technicznymi transformatorów medycznych Trak są:

 • prąd rozruchu poniżej 12xIn
 • napięcie zwarcia poniżej 2,8%
 • prąd jałowy poniżej 2,8%
 • spełnienie warunków EMB/EMI
 • wbudowane czujniki temperatury zgodnie z DIN 44081 (120 °C)
 • rdzeń transformatora izolowany od kątowników mocujących
 • stopień zabezpieczenia IP00 (rodzaj konstrukcji otwarty)
 • stopień ochrony I, przygotowany do stopnia ochrony II

Klasa cieplna izolacji: ta40/B Niskie straty własne, zmniejszające wymagania na wentylację. Transformatory Trak wykonywane są również w wykonaniu na dwufazowe napięcie pierwotne 400V/230V. Dzięki temu można zasilać transformator napięciem międzyfazowym i zmniejszyć wymagane zabezpieczenia w liniach zasilających, a co za tym idzie również ich przekrój. Na przykład, dla transformatora 6,3 kVA zasilanego napięciem 230 V wymagane zabezpieczenie wynosi 63A, a dla wersji zasilanej napięciem 400V – 35A. Dostępna jest również wersja niskostratna transformatora: transformator medyczny Trak ECO. Podstawowy typoszereg transformatorów 230V/230V:

 • Trak 3,15 kVA
 • Trak 4,0 kVA
 • Trak 5,0 kVA
 • Trak 6,3 kVA
 • Trak 8 kVA
 • Trak 10 kVA