Transformatory medyczne

Transformatory Medyczne

Transformator separacyjny w wykonaniu do pomieszczeń medycznych jest głównym elementem układów sieci IT do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2. Jego podstawowe cechy to:

 • wzmocniona izolacja
 • niski prąd upływu
 • niskie napięcie zwarciowe i prąd stanu jałowego
 • prąd rozruchowy ograniczony do 12xIn
 • ekran elektrostatyczny z wyprowadzonym izolowanym przyłączem do połączenia z przewodem wyrównania potencjału.
 • wbudowane w uzwojenia czujniki temperatury, zgodnie z DIN 44081 (PTC 120 °C).

Transformatory medyczne poza nielicznymi wyjątkami są stosowane jako jednofazowe. Ich zakres mocy zawiera się od 3,15 do 10kVA.

Nasza oferta

 • Transformatory medyczne Trak, produkowane w Niemczech,
 • Transformatory medyczne TRIT, produkowane w Polsce (produkt OEM).

Transformatory Trak oferowane są w kilku wykonaniach:

 • Trak na jednofazowe napięcie pierwotne 230V/ wtórne 230V,
 • Trak na dwufazowe napięcie pierwotne 400V/ wtórne 230V,
 • Wykonanie niskostratne: Trak ECO 230V/230V, 400V/230V.
 • Transformatory TRIT oferowane są w wykonaniu na jednofazowe napięcie pierwotne 230V/ wtórne 230V.