System zarzadzania webvisec

Licznik mocy i energii CPM W20

System monitorowania WebVisEC® systemu RCM jest obsługiwany poprzez przeglądarkę internetową i daje najwięcej możliwości konfigurowania urządzeń do monitorowania oraz wyświetlania wartości pomiarowych prądów różnicowych i roboczych, włącznie z graficznym przedstawieniem ich przebiegu. Komunikaty o stanie i usterce mogą być też automatycznie wysyłane do dowolnych adresatów w wiadomości e-mail. Istnieje możliwość zdalnego monitorowania całego systemu przez Internet. Mogą być podłączane bazy danych. Interfejs użytkownika wyświetlany na stronach in¬ternetowych zbudowany jest pod kątem prostoty i przejrzystości wyświetlania danych. Wszy¬stkie urządzenia przypisane do danego projektu są wyświetlane zawsze w strukturze drzewa (obszar eksploratora). Możliwe są dodatkowe oznaczenia, np. miejsca montażu, opisu monitorowanego zasobu lub nazwy urządzenia (kodu zasobu), poprzez szybkie i łatwe przypisanie.