Przekladniki pomiarowe

Przekładniki pomiarowe

Przekładniki prądowe do współpracy z przyrządami pomiarowymi i układami zabezpieczeń

Przeznaczone do stosowania jako element systemu monitorowania prądów różnicowych i roboczych w sieci elektrycznej. Do stosowania jako zestaw wraz z :

  • modułem monitorującym RCM-W8, RCM-W8AB, RCM-W24
  • tablicami sygnalizacyjno-sterowniczymi systemu FolioTec, BMTI5
  • konwerterami sygnałowymi serii MPG, MPM.

Zastosowanie:

Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru prądu roboczego i różnicowego w sieciach TN i TT i prądu roboczego w sieciach IT. Jest przeznaczone do stosowania w liniach wejściowych, wyjściowych odbiorczych, liniach PE i N, w Głównych Punktach Uziomowych. Dostępne jest wykonanie typu A i AB, z rdzeniem ciągłym i dzielonym.