Oslony transformatorow

Licznik mocy i energii CPM W20