Moduly zasilajaco kontrolne it

Moduły Zasilająco Kontrolne IT

Moduły zasilająco-kontrolne sieci IT służą do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, zgodnie z normami: PN-HD 60364-7-710 2012 i DIN VDE 0100-710. Moduł zasilająco-kontrolny sieci IT zapewnia kontrolę układu sieci IT – prądu obciążenia, rezystancji izolacji, temperatury transformatora, zasilanie transformatora z dwóch źródeł, zabezpieczenie zwarciowe obwodów wyjściowych z indywidualną lokalizację doziemionego obwodu. Moduł zasilająco-kontrolny sieci IT zawiera:

 • układ sterujący SZR,
 • układ kontroli sieci IT,
 • generator sygnałów testowych dla indywidualnej lokalizacji doziemień w obwodach wyjściowych,
 • złącze do komunikacji z magistralą systemową,
 • wyświetlacz, diody sygnałowe, klawiaturę,
 • dodatkowe wejścia binarne i wyjście alarmowe,
 • SZR 63A lub 80A,
 • zasilacz magistrali systemowej,
 • jeden lub kilka LOKALIZATOR DOZIEMIENIA IT,
 • wyłączniki nadmiarowo prądowe 2 biegunowe w obwodach wyjściowych,
 • zaciski wejściowe/transformatora/wyjściowe sieci IT,
 • opcjonalnie rozłączniki manewrowe wejściowe, bypass ręczny.