Moduly it uuei 710 ifs

Moduły IT UUEI-710-IFS

Moduły zasilająco-kontrolne sieci IT UUEI-710-IFS służą do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, zgodnie z normami: PN-HD 60364-7-710 2012 i DIN VDE 0100-710. Moduł zasilająco-kontrolny sieci IT UUEI-710-IFS zapewnia kontrolę układu sieci IT, indywidualną lokalizację doziemionego obwodu. Moduł UUEI-710-IFS zawiera:

  • układ sterujący UEI-710-V.5 z 6 wej. binarnymi i 1 wyjściem alarmowym,
  • zasilacz magistrali CAN Bus DC 24V,
  • interfejs magistrali XCAN,
  • zabezp. wentylatora szafy,
  • zabezpieczenia obw. sygnałowych,
  • od 1 do 16 szt. Indywidualny LOKALIZATOR DOZIEMIENIA IT IFS-710-W6,
  • od 6 do 96 szt. wył. nadmiarowo prądowy 2 biegunowy,
  • zaciski wejściowe/transformatora/wyjściowe sieci IT,
  • opcjonalnie rozłącznik manewrowy wejściowy.

Wszystko powyższe zmontowane na stelażu ABB Striebel &John, wyposażonym w osłony czołowe, o rozmiarach zależnych od zastosowania i wielkości układu.