Medyczne sieci it

BMTI 4

Zasilanie elektryczne pomieszczeń o przeznaczeniu medycznym jest specyficznym zagadnieniem, niszowym a przez to stanowiącym problem dla wielu nawet dobrych specjalistów. Istniejąca norma PN-HD 60364-7-710 2012 opisuje sposób zasilania pomieszczeń medycznych, dzieląc je na grupy. Dla pomieszczeń grupy 2 wymagania są szczególnie restrykcyjne, stąd powstała osobna klasa zestawów rozdzielczych – zestawy rozdzielcze w układzie sieci IT do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, zwane: układ sieci IT lub zestaw sieci IT. W skład zestawu wchodzą: transformator separacyjny medyczny, układ kontrolno-przełączający IT lub kontrolny IT, układ indywidualnej lokalizacji doziemień, kaseta sygnalizacyjna lub panel sygnalizacyjny wielofunkcyjny, moduły zdalnej transmisji stanów pracy i alarmów oraz inne wyposażenie dodatkowe. Sterownik, układ indywidualnej lokalizacji doziemień i kaseta sygnalizacyjna są połączone magistralą systemową, w celu wymiany informacji między tymi elementami. Każde pomieszczenie medyczne grupy 2 musi być zasilane z odrębnego (co najmniej jednego) układu IT, stąd w budynku występuje zwykle kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt układów IT. Układy te najczęściej są połączone wspólną magistralą systemową, aby umożliwić zbiorczą komunikację z systemem nadzoru, BMS, jak i wzajemną kontrolę stanu kaset sygnalizacyjnych. Układ zasilania pomieszczeń medycznych może być uzupełniony o rozdzielnicę w układzie sieci TN, wyposażoną w układ indywidualnej kontroli prądów różnicowych i/lub roboczych w poszczególnych obwodach - RCMS. Układ taki, w odróżnieniu od zwykłych wyłączników różnicowo-prądowych, zapewnia wczesne ostrzeganie o pogarszającym się stanie izolacji, np. przy przekroczeniu 20mA prądu różnicowego w danym obwodzie, co umożliwia wczesną reakcję i zapobiega niekontrolowanemu wyłączeniu ważnych obwodów.

Nasza oferta

Oferujemy kompletny system zasilania da obiektów medycznych HospEc® niemieckiej firmy Esa Grimma. W oparciu o elementy systemu HospEc® prowadzimy prefabrykację rozdzielnic medycznych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach poświęconych poszczególnym produktom.