Lokalizator ifs 710 w6

Lokalizator IFS-710-W6

Urządzenie wykrywania uszkodzenia izolacji IFS-710-W6 stosowane jest z reguły jako zintegrowany element systemów wykrywania uszkodzenia izolacji, szczególnie w obszarach użytkowanych medycznie, zgodnie z DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 część 710):2002-11. Urządzenie IFS-710-W6 z własnymi zintegrowanymi przekładnikami miernikowymi prądu stosowane jest do lokalizacji uszkodzenia izolacji w systemach z separowanym punktem zerowym (IT). Urządzenie umożliwia lokalizowanie uszkodzonego (doziemienionego) odpływu zarówno dla doziemień symetrycznych jak i niesymetrycznych. Systemy wykrywania uszkodzenia izolacji zrealizować można przy pomocy następujących urządzeń:

 • Wielofunkcyjne urządzenie przełączające i monitorujące UEI-710-V.5
 • Urządzenie wykrywania uszkodzenia izolacji IFS-710-W6

lub:

 • Urządzenie monitorujące IMD-IFS-V.1 dla prądów stałych
 • Urządzenie wykrywania uszkodzenia izolacji IFS-710-W6

lub:

 • Urządzenie monitorujące izolację, obciążenie i temperaturę ILT-107-V.4
 • Generator sygnału testowego IFS-710-PSG do wykrywania uszkodzenia izolacji
 • Urządzenie wykrywania uszkodzenia izolacji IFS-710-W6

Istotnymi właściwościami systemu wykrywania uszkodzenia izolacji są:

 • Szybka i automatyczna lokalizacja wadliwych obwodów prądowych podczas pracy
 • System nie wymaga żadnych czynności obsługowych
 • System nie wymaga czasochłonnych ręcznych czynności szukania błędu
 • Wyświetlanie komunikatu błędu i jego zapis
 • Komunikacja poprzez standardową magistralę polową (CAN) ze wszystkimi zainstalowanymi urządzeniami z systemu HospEC®
 • Możliwość podłączenia do centralnego systemu sterowania budynkiem (GLT)

Urządzenie wykrywania uszkodzenia izolacji IFS-710-W6 gwarantuje następujące funkcje:

 • Pomiar prądu pobierczego sześcioma zintegrowanymi przekładnikami miernikowymi prądu
 • jednoczesne (równoległe) pobieranie i przetwarzanie wartości pomiarowych (nie metoda multipleksowa)
 • Komunikacja i zasilanie prądowe standardową magistralą polową (CAN)