Kontroler imd ifs v1

Ewaluator RCM-W8, W8AB

IMD-IFS-V.1 to urządzenie do monitorowania stanu izolacji w układach IT prądu stałego i zmiennego z wbudowanym układem sterowania i generatora sygnału probierczego do systemu wykrywania uszkodzeń izolacji. Służy ono zatem do monitorowania podłączonych do niego układów IT prądu stałego lub zmiennego.

W połączeniu z urządzeniami do wykrywania uszkodzeń izolacji (IFS-...-W6/W8) stanowi kompletny system wykrywania uszkodzeń izolacji.

Funkcje

Monitorowanie izolacji 230 V

Urządzenie monitoruje i mierzy rezystancję izolacji w układach IT prądu AC, DC i AC/DC (monitorowane systemy) o napięciu do 230 V. Monitorowanie realizowane jest za pomocą opatentowanej metody pomiaru impulsowego. Monitorowane układy IT prądu AC mogą zawierać także elementy stałoprądowe. Różnice pojemności sieci (do pojemności maks. 40 µF) rekompensowane są automatycznie. Wartości zadziałania można regulować z poziomu menu w podanych granicach (od 5 do 500 kiloomów). Możliwe jest ustawienie i wykrywanie 3 stopni wstępnego ostrzeżenia. Wstępne ostrzeżenia wyprowadzane są przez przekaźniki sygnalizujące K1–K3. Co 10 minut urządzenie przeprowadza automatyczną samokontrolę monitorowania izolacji. W trakcie tego testu urządzenie wewnętrznie symuluje uszkodzenie izolacji i kontroluje działanie funkcji pomiarowych. Usterki są zgłaszane i zapisywane w nieulotnej pamięci komunikatów z przypisaną datą i godziną (RTC). Poprawność działania monitorowania izolacji można także skontrolować bezpośrednio w urządzeniu, naciskając przycisk Test. Można też użyć do tego celu opcjonalnego zewnętrznego przycisku (podłączonego do wejścia cyfrowego DI-3).

Wykrywanie uszkodzeń izolacji w układzie IT lub prądu stałego

Gdy urządzenie używane jest do monitorowania izolacji, wykonuje w trybie ciągłym pomiar rezystancji izolacji w układzie IT lub układzie prądu stałego. Jeśli rezystancja izolacji spadnie poniżej zadanego poziomu, uruchamiany jest wbudowany generator sygnału probierczego. Wprowadza on sygnał testowy do monitorowanego układu. Sygnał testowy rejestrowany jest przez urządzenie do wykrywania uszkodzeń izolacji (IFS-...-W6/W8) poprzez jego przetworniki (zależnie od obwodu wyjściowego), co pozwala na wykrycie niesprawnego obwodu. Na czas wykrywania uszkodzeń izolacji monitorowanie izolacji jest chwilowo wstrzymywane. Generator sygnału probierczego dokonuje analizy wykrytych uszkodzeń. Wynikowe komunikaty przekazywane są do IMD-IFS-V.1. Wyświetlane są one jako szczegółowe informacje o niesprawnym obwodzie elektrycznym.

Monitorowanie przewodów przyłączy pomiarowych — samokontrola urządzenia

IMD-IFS-V.1 w trybie ciągłym monitoruje wszystkie istotne przewody przyłączy pomiarowych. Ponadto przeprowadza automatyczną samokontrolę urządzenia.

Komunikaty o usterce / interfejs komunikacyjne

Komunikaty o usterce wyprowadzane są za pomocą kontrolek LED i wyświetlacza tekstowego oraz styk beznapięciowy wbudowanego przekaźnika sygnalizującego (usterka zbiorcza). Za pomocą kontrolek LED sygnalizowane są 3 stopnie ostrzeżenia wstępnego, które można ustawić. Komunikaty „Wstępne ostrzeżenie” stopni od 1 do 3 wyprowadzane są poprzez 3 przekaźniki sygnalizujące. Przekaźnik sygnalizujący usterkę zbiorczą wyzwalany jest przez wykrywanie uszkodzeń izolacji. Bieżący stan operacyjny i komunikaty o usterce przekazywane są do zewnętrznych urządzeń peryferyjnych poprzez interfejs magistrali (CAN).

Wejścia cyfrowe

Do dyspozycji jest 1 wejście cyfrowe. Wejście DI3 może służyć do wykrywania sygnału z zewnętrznego przycisku „Test ISO”. Wyzwolenie testu monitorowania izolacji w monitorowanym układzie odbywa się za pomocą zewnętrznego przycisku.