Komunikacja

Komunikacja

Sterownik układu IT, układ indywidualnej lokalizacji doziemień i kaseta sygnalizacyjna są połączone magistralą systemową, w celu wymiany informacji między tymi elementami. Każde pomieszczenie medyczne grupy 2 musi być zasilane z odrębnego (co najmniej jednego) układu IT, stąd w budynku występuje zwykle kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt układów IT. Układy te najczęściej są połączone wspólną magistralą systemową, aby umożliwić zbiorczą komunikację z systemem nadzoru, BMS, jak i wzajemną kontrolę stanu kaset sygnalizacyjnych. Układ zasilania pomieszczeń medycznych często występują wraz z rozdzielnicami w układzie sieci TN, wyposażonymi w układ indywidualnej kontroli prądów różnicowych i/lub roboczych w poszczególnych obwodach - RCMS. Układy RCMS również korzystają z tej samej magistrali CAN-Bus, co pozwala na wymianę informacji między układami. Aby skomunikować układ IT oraz RCMS z otoczeniem, stosowane są konwertery magistrali systemowej na inne starndardy transmisji, stosowane w BMS: ModBus RTU, ModBus IP, BacNet i inne. Stosowane są też układy wejść/wyjść binarnych.

Dostępne są też konwertery do lokalnej sieci komputerowej TCP/IP.

Zarówno system zasilania dla obiektów medycznych HospEc® , jak system nadzoru prądów różnicowych i roboczych WebVisEc® niemieckiej firmy Esa Grimma korzystają z magistrali systemowej CAN-Bus, która znacznie przewyższa inne stosowane standardy magistrali.

Oferujemy konwertery:

  • CAN-Bus TCP/IP MPG-ETH,
  • do protokołu ModBus MPG-RS232/485,
  • moduły wejść/wyjść binarnych MPM32Vario.