Ewaluator rcm w6

Ewaluator RCM-W8, W8AB

Układ pomiarowy prądów różnicowych i roboczych RCM-W6 służy monitorowania i mierzenia prądów zwarciowych doziemnych lub innych (wykrywanych jako prąd różnicowy) w układach uziemionych (TN/TT). To urządzenie o zwartej budowie, z wbudowanymi przekładnikami, stosowane jest głównie w systemach rozdzielczych, w polach odpływowych do odbiorników i układów. W połączeniu z innymi urządzeniami serii RCM, urządzeniami wyświetlającymi i dostarczającymi dane do innych systemów, tworzy kompletny system monitorowania prądu różnicowego i roboczego.

Funkcje:

 • wykrywanie prądu różnicowego przy pomocy wbudowanych przekładników, (prądów błędu zgodnie z IEC 60755 typ A)
 • 6 kanałów pomiarowych, zwarta budowa
 • Równoległe pobieranie i przetwarzanie wartości pomiarowych, bez multipleksowania
 • Rzeczywista wartość skuteczna
 • wygodne opcje konfiguracji dla każdego kanału, jak np:
 • wartość progu ostrzegania (przekroczenie normalnego zakresu)
 • wartość progu zadziałania (osiągnięcie wartości krytycznej)
 • opóźnienie odpowiednich ostrzeżeń i sygnałów wyzwalających (w razie przekroczenia wartości progowych)
 • Regulowany zakres histerezy dla progu zadziałania
 • wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 • wyświetlanie parametrów działania za pomocą diod LED