Ewaluator rcm w24

Licznik mocy i energii CPM W20

RCM-W24 to wielokanałowe urządzenie do monitorowania prądu różnicowego lub roboczego, reagujące na wszystkie rodzaje prądów stosowane w celu monitorowania końcowych obwodów prądowych do maksymalnej wartości prądu różnicowego wynoszącej 1000 mA. Wraz z podłączonymi przekładnikami prądu, system do monitorowania prądów różnicowych w systemach TN i TT (uziemione systemy AC) RCM-W24 stosowany jest głównie w celu monitorowania końcowych obwodów prądowych. Wraz z innymi urządzeniami serii RCM, urządzeniami sygnalizacyjnymi lub urządzeniami transmisji danych do urządzeń obcych tworzy on kompletny system monitorowania prądu różnicowego i roboczego. Za pomocą tego systemu monitorowania zwiększone zostaje bezpieczeństwo urządzenia i pracy. Przykładowo odpowiednio wcześnie rozpoznawane są usterki lub występowanie (przeważnie pełzającego) podwyższenia prądów różnicowych, tak, że możliwe jest prowadzenie prewencyjnego utrzymania ruchu.

Istotnymi funkcjami RCM-W24 są:

 • Pomiar prądu różnicowego za pomocą maksymalnie 24 przekładników pomiarowych podłączonych do jednego urządzenia RCM-W24
 • Monitorowanie podłączenia przekładników pomiarowych pod kątem zerwania przewodu wzgl. zwarcia na każdy kanał
 • Pomiar wartości skutecznej (True RMS)
 • Równoległe rejestrowanie i przetwarzanie wartości pomiarowych
 • Analizowanie prądów uszkodzeniowych (prądów różnicowych) typu A wg normy IEC 62020
 • Historia zmian prądów różnicowych z sygnaturą czasową (odczyt tylko poprzez WebVisEC®)
 • Parametryzowany próg zadziałania dla komunikatu o zadziałaniu dla każdego kanału
 • Parametryzowany próg ostrzegawczy (np. ostrzeżenie wstępne) dla komunikatu ostrzegawczego dla każdego kanału
 • Parametryzowane opóźnienia czasowe:
 • opóźnienie czasowe komunikatów ostrzegawczych i komunikatów o zadziałaniu
 • opóźnienie czasowe resetowania komunikatów o zadziałaniu i komunikatów ostrzegawczych
 • Sygnalizacja odnosząca się do kanałów pomiarowych za pomocą kolorowych diod LED
 • Możliwe wyświetlanie usterek odniesione do kanałów pomiarowych w połączeniu z cyfrowymi urządzeniami we/wy np. MPM 16-8) jako zestyk bezpotencjałowy
 • Komunikat zbiorczy usterek poprzez przekaźnik komunikatów o usterkach (zasada prądu spoczynkowego lub roboczego)
 • Komunikacja poprzez magistralę CAN-Bus
 • Możliwość analizy za pomocą systemu monitorowania WebVisEC® lub terminala sterowniczego i sygnalizującego BMTI 5.