Bmti4

BMTI 4

BMTI 4 to kasety sygnalizacyjne Esa Grimma z pełnym zakresem funkcji, przeznaczone do współpracy z układami medycznymi IT do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, wg PN-HD 60364-7-710 2012 i DIN VDE 0100-710.

BMTI 4 służy do wyświetlania informacji o stanie pracy i zakłóceniach nadzorowanych rozdzielnic IT. BMTI 4 służy do współpracy z modułem sieci IT zasilanym dwustronnie (wyposażonym w układ samoczynnego załączania rezerwy SZR), jak i jednostronnie.

BMTI 4 może odbierać i wyświetlać komunikaty wysyłane przez następujące rodzaje sterowników układów medycznych sieci IT:

  • UEI-710-V.5,
  • SPR-107-V.4,
  • ILT-107-V.4
  • i innych urządzeń systemu HospEC ® np. moduły wejść binarnych.

BMTI 4 odbiera komunikaty od przyłączonego układu sieci IT i wyświetla je za pomocą wyświetlacza i diod LED. Prócz tego, w przypadku informacji o usterkach, emitowany jest sygnał akustyczny. BMTI 4 występuje w 2 wariantach: bez wejść binarnych i z dodatkowymi wejściami binarnymi.BMTI 4 umożliwia zdalne testowanie sprawności systemu kontroli izolacji (ISO-Test) sterownika systemu IT.

Komunikacja odbywa się poprzez magistralę systemową CAN-BUS. Wiele BMTI 4 może pracować z jedną rozdzielnicą sieci IT (w przypadku zasilanie kilku pomieszczeń z jednej sieci IT). Jeden BMTI 4 może monitorować wiele rozdzielnic IT.