Bmti2

BMTI 2

BMTI 2 to ekonomiczne sygnalizatory Esa Grimma z uproszczonym zakresem funkcji, przeznaczone do współpracy z układami medycznymi IT do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, wg PN-HD 60364-7-710 2012 i DIN VDE 0100-710.

BMTI 2 służy do wyświetlania informacji o stanie pracy i zakłóceniach nadzorowanych rozdzielnic IT. BMTI 1 służy do współpracy z modułem sieci IT zasilanym dwustronnie (wyposażonym w układ samoczynnego załączania rezerwy SZR).

BMTI 2 może odbierać komunikaty wysyłane przez następujące rodzaje sterowników układów medycznych sieci IT:

  • UEI-710-V.5,
  • SPR-107-V.4,
  • ILT-107-V.4,
  • ILT-710-V.5.

BMTI 2 odbiera komunikaty od przyłączonego układu sieci IT i wyświetla je za pomocą diod LED. Stan układu sieci IT można rozpoznać na podstawie zmieniających się kolorów diod LED. Prócz tego, w przypadku informacji o usterkach, emitowany jest sygnał akustyczny.

BMTI 2 wyświetla poniższe alarmy i stany wysyłane przez urządzenie UEI-710-V.5:

  • Napięcie linii podstawowej
  • Napięcie linii rezerwowej
  • Napięcie wyjścia SZR
  • Rezystancja izolacji jednofazowego lub trójfazowego systemu IT 230V AC
  • Prąd obciążenia jedno- lub dwufazowego transformatora medycznego (układy trójfazowe z urządzeniem dodatkowym RCM-W8)
  • Temperatura transformatora separacyjnego (poprzez PTC120 lub zestyk rozwierny).

BMTI 2 umożliwia testowanie sprawności systemu kontroli izolacji (ISO-Test) sterownika systemu IT. Komunikacja odbywa się poprzez magistralę systemową CAN-BUS. Wiele BMTI 2 może pracować z jedną rozdzielnicą sieci IT (w przypadku zasilanie kilku pomieszczeń z jednej sieci IT)