ILT 107 V4

ILT-107-V4

ILT-107-V.4 jest wielofunkcyjnym urządzeniem monitorującym do systemów zasilania sieci IT, zgodnym z DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 T 710):2002-11 Przeznaczony do stosowania jako element kontroli sieci IT, (głównie do zasilania pomieszczeń medycznych gr. 2) systemu HospEC® produkcji ESA-Grimma GmbH wraz z :

  • transformatorami medycznymi serii TRAK
  • kasetami kontrolno-sygnalizacyjnymi BMTI i panelami sterowniczymi serii FolioTec
  • generatorem sygnałowym IFS-710-PSG
  • konwerterami sygnałowymi serii MPG, MPM
  • innymi elementami wchodzącymi w skład systemu HospEC ® produkcji ESA-Grimma GmbH

Funkcje:

Monitoring izolacji 230 V

Monitoring jest prowadzony opatentowaną metodą impulsową. Kontrolowana sieć AC może zawierać składową stałą. System automatycznie dostosowuje się do pojemności własnej sieci (max 5 μF). Próg sygnalizacji może być ustawiany w zakresie od 50 do 500 kOhm.

Monitoring izolacji 24 V

Urządzenie może kontrolować i mierzyć rezystancję izolacji w jednofazowych separowanych obwodach 24 V AC. Monitoring jest realizowany metodą superpozycji bezpośredniego napięcia. Dwa niezależne obwody mogą być monitorowane. Próg sygnalizacji może być ustawiany w zakresie od 100 do 500 kOhm.

Monitoring prądu obciążenia

Monitoring prądu obciążenia jednofazowych transformatorów jest prowadzony przez specjalny zewnętrzny przekładnik prądowy ILT-W. Przekładnik jest podłączony do ILT-107-V.4. Poprawność podłączenia jest monitorowana. Wartości progowe prądu są programowane w menu. Zalecane wartości progowe są podane w tabeli 5.

Monitoring temperatury

Temperatura jest mierzona sondą PTC zamontowaną wewnątrz uzwojeń transformatora. Kilka sond PTC można łączyć równolegle.

Sygnały alarmowe / Interfejs komunikacyjny

Sygnały alarmowe są przekazywane przez diody LED, wyświetlacz i styki bezpotencjałowe. Stan pracy i alarmy mogą być dostępne za pośrednictwem BMS, jak też zewnętrznych paneli synoptycznych przez złącze komunikacji CAN.

larmy są przechowywane w nieulotnej pamięci wraz z datą i godziną wystąpienia.

Panel zdalny BMTI 4 lub BMTI 5 generuje sygnał dźwiękowy i świetlny w razie alarmów.