Logo firmy Meredit
Strona główna O nas Producenci Serwis Baza wiedzy Pliki Kontakt
Produkty
Przefabrykacja zestawów rozdzielczych Usługi serwisowe Wsparcie projektowe
Kontrola prądów różnicowych sieci TN
Układy RCMS Systemy monitoringu Liczniki mocy i energii

Oferta Produktowa

Medyczne Sieci IT:

Zasilanie elektryczne pomieszczeń o przeznaczeniu medycznym jest specyficznym zagadnieniem, niszowym a przez to stanowiącym problem dla wielu nawet dobrych specjalistów. Istniejąca norma PN-HD 60364-7-710 2012 opisuje sposób zasilania pomieszczeń medycznych, dzieląc je na grupy. Dla pomieszczeń grupy 2 wymagania są szczególnie restrykcyjne, stąd powstała osobna klasa zestawów rozdzielczych – zestawy rozdzielcze w układzie sieci IT do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, zwane: układ sieci IT lub zestaw sieci IT. W skład zestawu wchodzą: transformator separacyjny medyczny, układ kontrolno-przełączający IT lub kontrolny IT, układ indywidualnej lokalizacji doziemień, kaseta sygnalizacyjna lub panel sygnalizacyjny wielofunkcyjny, moduły zdalnej transmisji stanów pracy i alarmów oraz inne wyposażenie dodatkowe. Sterownik, układ indywidualnej lokalizacji doziemień i kaseta sygnalizacyjna są połączone magistralą systemową, w celu wymiany informacji między tymi elementami.

Każde pomieszczenie medyczne grupy 2 musi być zasilane z odrębnego (co najmniej jednego) układu IT, stąd w budynku występuje zwykle kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt układów IT. Układy te najczęściej są połączone wspólną magistralą systemową, aby umożliwić zbiorczą komunikację z systemem nadzoru, BMS, jak i wzajemną kontrolę stanu kaset sygnalizacyjnych. Układ zasilania pomieszczeń medycznych może być uzupełniony o rozdzielnicę w układzie sieci TN, wyposażoną w układ indywidualnej kontroli prądów różnicowych i/lub roboczych w poszczególnych obwodach - RCMS. Układ taki, w odróżnieniu od zwykłych wyłączników różnicowo-prądowych, zapewnia wczesne ostrzeganie o pogarszającym się stanie izolacji, np. przy przekroczeniu 20mA prądu różnicowego w danym obwodzie, co umożliwia wczesną reakcję i zapobiega niekontrolowanemu wyłączeniu ważnych obwodów.

Transformatory Medyczne

Transformatory separacyjne w wykonaniu do pomieszczeń medycznych są głównym elementem układów sieci IT do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2.

Ich podstawowe cechy to:

 • wzmocniona izolacja
 • niski prąd upływu
 • niskie napięcie zwarciowe i prąd stanu jałowego
 • prąd rozruchowy ograniczony do 12xIn
 • ekran elektrostatyczny z wyprowadzonym izolowanym przyłączem do połączenia z przewodem wyrównania potencjału
 • wbudowane w uzwojenia czujniki temperatury, zgodnie z DIN 44081 (PTC 120 °C)

Transformatory medyczne poza nielicznymi wyjątkami są stosowane jako jednofazowe. Ich zakres mocy zawiera się od 3,15 do 10kVA.

Nasza oferta:

 • Transformatory medyczne Trak, produkowane w Niemczech,
 • Transformatory medyczne TRIT, produkowane w Polsce (produkt OEM).

Transformatory Trak oferowane są w kilku wykonaniach:

 • Trak na jednofazowe napięcie pierwotne 230V/ wtórne 230V,
 • Trak na dwufazowe napięcie pierwotne 400V/ wtórne 230V,
 • Wykonanie niskostratne: Trak ECO 230V/230V, 400V/230V.
 • Transformatory TRIT oferowane są w wykonaniu na jednofazowe napięcie pierwotne 230V/ wtórne 230V,
 • Trit na dwufazowe napięcie pierwotne 400V/ wtórne 230V.

Transformatory TRAK

Transformatory TRAK

Transformatory medyczne typu Trak produkowane są w Niemczech, i spełniają najwyższe wymagania użytkowników, zgodnie z normami: PN-HD 60364-7-710 2012, IEC60364-7-710, DIN VDE 0100-710, EN 61558-2-15.

Transformatory TRIT

Sygnalizator BMTTI 2

Produkt polski przeznaczony do wytworzenia separacji galwanicznej w układzie IT zasilania pomieszczeń medycznych. Wchodzi w skład systemów sieci IT. Spełnia wszystkie warunki stawiane przez normę PN/EN 61558-2-15:2011.

Moduły zasilająco kontrolne IT

Moduły zasilająco-kontrolne sieci IT służą do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, zgodnie z normami: PN-HD 60364-7-710 2012 i DIN VDE 0100-710. Moduł zasilająco-kontrolny sieci IT zapewnia kontrolę układu sieci IT – prądu obciążenia, rezystancji izolacji, temperatury transformatora, zasilanie transformatora z dwóch źródeł, zabezpieczenie zwarciowe obwodów wyjściowych z indywidualną lokalizację doziemionego obwodu.

Moduł zasilająco-kontrolny sieci IT zawiera:

 • układ sterujący SZR,
 • układ kontroli sieci IT,
 • generator sygnałów testowych dla indywidualnej lokalizacji doziemień w obwodach wyjściowych,
 • złącze do komunikacji z magistralą systemową,
 • wyświetlacz, diody sygnałowe, klawiaturę,
 • dodatkowe wejścia binarne i wyjście alarmowe,
 • SZR 63A lub 80A,
 • zasilacz magistrali systemowej,
 • jeden lub kilka lokalizatorów doziemnienia IT,
 • wyłączniki nadmiarowo prądowe 2 biegunowe w obwodach wyjściowych,
 • zaciski wejściowe/transformatora/wyjściowe sieci IT,
 • opcjonalnie rozłączniki manewrowe wejściowe, bypass ręczny.

Moduły IT UEI-710-63(80)/2-IFS

Moduł IT UEI-710-63(80)/2-IFS

Moduły zasilająco-kontrolne sieci IT UEI-710-63(80)/2-IFS służą do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, zgodnie z normami: PN-HD 60364-7-710 2012 i DIN VDE 0100-710. Moduł zasilająco-kontrolny sieci IT UEI-710-63(80)/2-IFS zapewnia kontrolę układu sieci IT, SZR, indywidualną lokalizację doziemionego obwodu.

Moduły IT UEI-710-63(80)/2

Moduł IT UEI-710-63(80)/2

Moduły zasilająco-kontrolne sieci IT UEI-710-63(80)/2 służą do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, zgodnie z normami: PN-HD 60364-7-710 2012 i DIN VDE 0100-710. Moduł zasilająco-kontrolny sieci IT UEI-710-63(80)/2 zapewnia kontrolę układu sieci IT, SZR.

Moduły IT UUEI-710-63-IFS

Moduł IT UUEI-710-63-IFS

Moduły zasilająco-kontrolne sieci IT UUEI-710-63-IFS służą do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, zgodnie z normami: PN-HD 60364-7-710 2012 i DIN VDE 0100-710. Moduł zasilająco-kontrolny sieci IT UUEI-710-IFS zapewnia kontrolę układu sieci IT, indywidualną lokalizację doziemionego obwodu.

Moduły IT UUEI-710-63

Moduł IT UUEI-710-63

Moduły zasilająco-kontrolne sieci IT UUEI-710-63 służą do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, zgodnie z normami: PN-HD 60364-7-710 2012 i DIN VDE 0100-710. Moduł zasilająco-kontrolny sieci IT UUEI-710-63 zapewnia kontrolę układu sieci IT.

Kasety Sygnalizacyjne IT

Kasety sygnalizacyjne do sieci medycznych IT, zainstalowane w zasilanym pomieszczeniu, służą do informowania personelu medycznego o stanie systemu sieci zasilającej IT, w szczególności o nieprawidłowych stanach, które mogłyby zagrozić ciągłości zasilania.

Bardziej zaawansowane wersje kaset mają znacznie szerszy zakres zastosowań, poza pracą jako element systemu zasilania w układach medycznych IT służą do:

 • informowania o wartościach prądów różnicowych i roboczych w sieciach TN, TT,
 • sterowania układami klimatyzacji,
 • sterowania i odbierania sygnałów z wejść/wyjść binarnych, zarówno własnych jak i zlokalizowanych w układach IT,
 • dwustronnej transmisji danych do nadrzędnego systemu monitoringu i zarządzania BMS.

Oferujemy kasety o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, od prostych sygnalizatorów BMTI1, , do bardzo zaawansowanych funkcjonalnie i technologicznie kaset BMTI5.

BMTI 5

BMTI 5

BMTI 5 to najdoskonalszy dostępny obecnie na rynku typ kasety sygnalizacyjnej, z bardzo szerokim zakresem funkcji.

BMTI 2

BMTI 2

BMTI 2 to ekonomiczne sygnalizatory Esa Grimma z uproszczonym zakresem funkcji, przeznaczone do współpracy z układami medycznymi IT do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, wg PN-HD 60364-7-710 2012 i DIN VDE 0100-710.

BMTI 1

BMTI 1

BMTI 1 to ekonomiczne sygnalizatory Esa Grimma z uproszczonym zakresem funkcji, przeznaczone do współpracy z układami medycznymi IT do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, wg PN-HD 60364-7-710 2012 i DIN VDE 0100-710.

Panele operatorskie zespolone

Panele operatorskie zespolone służą do zaawansowanego zarządzania różnymi mediami na Sali operacyjnej.

Są przeznaczone do stosowania jako:

 • element systemu zasilania w układach medycznych IT przeznaczonych do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2,
 • element systemu monitorowania prądów różnicowych i roboczych RCMS,
 • sterowania układami klimatyzacji,
 • sterowania i odbierania sygnałów z wejść/wyjść binarnych, zarówno własnych jak i zlokalizowanych w układach IT,
 • dwustronnej transmisji danych z segmentu sieci IT do systemu BMS,
 • sterowania oświetleniem za pomocą sygnałów analogowych 0-10V,
 • możliwość zabudowy zegara ze stoperem i timerem, interkomu, telefonu, i innych elementów sterowania i sygnalizacji.

Oferujemy panele zespolone operatorskie Foliotec, konfigurowane według indywidualnego projektu.

HospEC Touchscreen

Panel dotykowy HospEC Touchscreen

Panel dotykowy Esa Grimma do systemów medycznych sieci IT.

Panel Zespolony Foliotec

Panel Zespolony Foliotec

Panel sygnalizacyjny i sterowniczy jest stosowany w instytucjach użytkowanych medycznie, jak np. szpitalach lub gabinetach chirurgicznych.

Komunikacja

Sterownik układu IT, układ indywidualnej lokalizacji doziemień i kaseta sygnalizacyjna są połączone magistralą systemową, w celu wymiany informacji między tymi elementami. Każde pomieszczenie medyczne grupy 2 musi być zasilane z odrębnego (co najmniej jednego) układu IT, stąd w budynku występuje zwykle kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt układów IT. Układy te najczęściej są połączone wspólną magistralą systemową, aby umożliwić zbiorczą komunikację z systemem nadzoru, BMS, jak i wzajemną kontrolę stanu kaset sygnalizacyjnych. Układ zasilania pomieszczeń medycznych często występują wraz z rozdzielnicami w układzie sieci TN, wyposażonymi w układ indywidualnej kontroli prądów różnicowych i/lub roboczych w poszczególnych obwodach - RCMS. Układy RCMS również korzystają z tej samej magistrali CAN-Bus, co pozwala na wymianę informacji między układami. Aby skomunikować układ IT oraz RCMS z otoczeniem, stosowane są konwertery magistrali systemowej na inne starndardy transmisji, stosowane w BMS: ModBus RTU, ModBus IP, BacNet i inne. Stosowane są też układy wejść/wyjść binarnych.

Dostępne są też konwertery do lokalnej sieci komputerowej TCP/IP.

Zarówno system zasilania dla obiektów medycznych HospEc® , jak system nadzoru prądów różnicowych i roboczych WebVisEc® niemieckiej firmy Esa Grimma korzystają z magistrali systemowej CAN-Bus, która znacznie przewyższa inne stosowane standardy magistrali.

Magistrala Komunikacyjna CAN BUS

Magistrala Komunikacyjna CAN BUS

Sterownik układu IT, układ indywidualnej lokalizacji doziemień i kaseta sygnalizacyjna są połączone magistralą systemową, w celu wymiany informacji między tymi elementami

Konwerter LAN MPG-ETH 5

Konwerter LAN MPG-ETH 5

Konwerter MPG-ETH 5 z CAN-Bus do TCP (Ethernet) jest przeznaczony do konwersji sygnału do oraz z magistrali sygnałowej medycznych HospEC® produkcji ESA-Grimma GmbH.

Konwerter MPG-CAN-RS485-ETH

Konwerter Modbus MPG-CAN-RS485-ETH

Konwerter CAN Modbus MPG-CAN-RS485-ETH jest konwerterem trójstronnym. Służy do konwersji pomiędzy dwoma różnymi protokołami komunikacyjnymi. Konwersja może zostać wykonana pomiędzy ESA-CAN lub CANopen, znormalizowanym szeregowym protokołem Modbus i Modbus-ETH

Układ binarny MPM32 VARIO

Układ binarny MPM32 VARIO

MPM 32-Vario to 32 kanałowe cyfrowe urządzenie z konfigurowalnymi wejściami/wyjściami wykorzystywane w magistrali CAN. Służy do akwizycji sygnałów cyfrowych.

Obudowy

Oferujemy szafy rozdzielcze dostosowane do układów medycznych sieci IT.

Obudowa SR3

Obudowa GIV

Obudowy stojące z wydzieloną komorą transformatora, wymiary dostosowane do zapotrzebowania.

Osłony transformatorów

Osłony transformatorów

Osłona transformatora zabudowane w szachcie przed dotykiem bezpośrednim.