Logo firmy Meredit
Strona główna O nas Producenci Serwis Baza wiedzy Pliki Kontakt
Produkty
Przefabrykacja zestawów rozdzielczych Usługi serwisowe Wsparcie projektowe
Kontrola prądów różnicowych sieci TN
Układy RCMS Systemy monitoringu Liczniki mocy i energii

Baza Wiedzy

Artykuły

Systemy zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2

Robert Makarewicz - Elektro.info 5/2021
Urządzenie do rezonansu magnetycznego w szpitalu

Pomieszczenia, w których dokonywane są czynności medyczne z użyciem elektronarzędzi medycznych, muszą być zabezpieczone dodatkowo przed porażeniem, prądem upływu oraz przed przedwczesnym zadziałaniem zabezpieczeń. Do tego celu służą zestawy rozdzielcze w układzie zasilania IT, dedykowane do pomieszczeń medycznych.

Więcej ...

Rozwiązania

Opis techniczny systemu sieci separowanej (IT)

Przykładowy układ sieci IT

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa pacjentów i personelu dla wybranych pomieszczeń zwanych pomieszczeniami medycznymi grupy 2 stosowane muszą być medyczne transformatory separacyjne tworzące układ sieci IT, wraz z urządzeniami kontrolnymi o dużym stopniu pewności i niezawodności. Urządzenia te powinny spełniać wymagania norm PN-HD 60364-7-710, PN-EN 61557-8:2007, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 część 710).

Więcej ...

Opis zasilacza medycznego 20kVA

Zasilacz UPS

Przykładowy opis specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zasilaczy medycznych o mocy 20 kVA.

Więcej ...

Opis zasilacza medycznego 60kVA

Zasilacz UPS

Przykładowy opis specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zasilaczy medycznych o mocy 60 kVA.

Więcej ...

Opis zasilacza medycznego 120kVA

Zasilacz UPS

Przykładowy opis specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zasilaczy medycznych o mocy 120 kVA.

Więcej ...

Medyczne Sieci IT

opis ?

Zasilanie elektryczne pomieszczeń o przeznaczeniu medycznym jest specyficznym zagadnieniem, niszowym a przez to stanowiącym problem dla wielu nawet dobrych specjalistów. Istniejąca norma PN-HD 60364-7-710 2012 opisuje sposób zasilania pomieszczeń medycznych, dzieląc je na grupy. Dla pomieszczeń grupy 2 wymagania są szczególnie restrykcyjne, stąd powstała osobna klasa zestawów rozdzielczych – zestawy rozdzielcze w układzie sieci IT do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, zwane: układ sieci IT lub zestaw sieci IT. W skład zestawu wchodzą: transformator separacyjny medyczny, układ kontrolno-przełączający IT lub kontrolny IT, układ indywidualnej lokalizacji doziemień, kaseta sygnalizacyjna lub panel sygnalizacyjny wielofunkcyjny, moduły zdalnej transmisji stanów pracy i alarmów oraz inne wyposażenie dodatkowe. Sterownik, układ indywidualnej lokalizacji doziemień i kaseta sygnalizacyjna są połączone magistralą systemową, w celu wymiany informacji między tymi elementami.

Każde pomieszczenie medyczne grupy 2 musi być zasilane z odrębnego (co najmniej jednego) układu IT, stąd w budynku występuje zwykle kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt układów IT. Układy te najczęściej są połączone wspólną magistralą systemową, aby umożliwić zbiorczą komunikację z systemem nadzoru, BMS, jak i wzajemną kontrolę stanu kaset sygnalizacyjnych. Układ zasilania pomieszczeń medycznych może być uzupełniony o rozdzielnicę w układzie sieci TN, wyposażoną w układ indywidualnej kontroli prądów różnicowych i/lub roboczych w poszczególnych obwodach - RCMS. Układ taki, w odróżnieniu od zwykłych wyłączników różnicowo-prądowych, zapewnia wczesne ostrzeganie o pogarszającym się stanie izolacji, np. przy przekroczeniu 20mA prądu różnicowego w danym obwodzie, co umożliwia wczesną reakcję i zapobiega niekontrolowanemu wyłączeniu ważnych obwodów.

Przemysłowe Sieci IT

Przemysłowe sieci IT znajdują zastosowanie w zasilaniu procesów technologicznych, systemach potrzeb własnych, górnictwie. Kontrola izolacji w sieciach IT stanowi ważny element zwiększający pewność zasilania i ułatwiający konserwację, zwłaszcza systemów z wieloma obwodami.

Układy kontroli izolacji w sieciach IT do instalacji fotowoltaicznych

Kontrola izolacji w sieciach IT do instalacji fotowoltaicznych pozwala na wczesne wykrywanie uszkodzeń izolacji podczas pracy oraz zapewnia prewencyjną ochronę przeciwpożarowa i systemową ochronę instalacji.

LK 5896

Przekaźnik kontroli izolacji LK 5896 posiada dwa obwody pomiarowe: główny i dodatkowy, dzięki czemu idealnie nadaje się do systemów fotowoltaicznych. Główny obwód pomiarowy monitoruje stronę DC pod kątem uszkodzeń izolacji przed falownikiem. Strona AC jest odłączona dopóki falownik jest wyłączony i dlatego nie może być monitorowana przez główny obwód pomiarowy pod kątem uszkodzeń izolacji. Zalecane jest jednak monitorowanie strony AC już przed aktywacją falownika aby falownik nie był został załączony w obwodzie wyjściowym w przypadku uszkodzenia izolacji. Z tego powodu LK 5896 jest wyposażony w dodatkowy obwód pomiarowy określający rezystancję izolacji po (nieaktywnej) stronie AC. Aby zapobiec wzajemnemu oddziaływaniu, dodatkowy obwód pomiarowy jest wyłączany przez zacisk sterujący podczas podłączania systemu.

LK 5895

Obwód pomiarowy przekaźnik kontroli Izolacji LK 5895 jest podłączony po stronie DC. Przy podłączonym falowniku monitorowana jest również strona AC.

RN 5897/010

Przekaźnik kontroli izolacji RN 5897/010 w instalacjach fotowoltaicznych może pracować po stronie AC. Urządzenie posiada 2 zestyki przełączne dla ostrzeżenia o uszkodzeniu izolacji i alarmu uszkodzenia izolacji. Progi alarmowe są nastawialne.

System kontroli prądów różnicowych i roboczych w sieciach TN, TT WebVisEC®

System monitorowania WebVisEC® - widok na monitor z oknem przeglądarki internetowej
System monitorowania WebVisEC® - rozwiązanie wyświetlane w przeglądarce internetowej

Dzięki zastosowaniu systemu kontroli prądów różnicowych i roboczych WebVisEC® występujące w sieciach TN i TT zakłócenia są wykrywane zanim nastąpi wyłączenie uszkodzonych obwodów. System ten monitoruje, analizuje oraz zgłasza nawet niewielkie wzrosty prądów różnicowych, wywołanych np. przez uszkodzenie izolacji lub nadmiernie wysoki prąd roboczy instalacji lub odbiorników, zanim dojdzie do usterki. Stosowanie układów kontroli prądów różnicowych i roboczych zapobiega zakłóceniom zasilania dzięki wczesnemu ostrzeganiu oraz zwiększa skuteczność ochrony przeciwpożarowej.

Dzięki rejestrowaniu wszystkich istotnych prądów roboczych oraz przekazywaniu tych wartości do zarządzanej przez klienta bazy danych system WebVisEC® jest doskonałą podstawą analityczną dla systemu zarządzania energią (EMS).

Wielokanałowe urządzenia do monitorowania z wbudowanymi lub zewnętrznymi przekładnikami są montowane w rozdzielnicach na standardowych szynach DIN.

Wartości pomiarowe i informacje o przekroczeniu skonfigurowanych progów są udostępniane za pośrednictwem serwera web. Wartości pomiarowe poszczególnych kanałów przedstawiane są graficznie w postaci przebiegu. Komunikaty o stanie oraz usterce mogą być wysyłane automatycznie do dowolnych adresatów poprzez wiadomość e-mail. Możliwy jest również zdalny monitoring całego systemu poprzez Internet. Interfejs użytkownika zbudowany jest prosty i przejrzysty. Wszystkie urządzenia przypisane do danego projektu są wyświetlane zawsze w strukturze drzewa (obszar eksploratora). Możliwe są dodatkowe oznaczenia, np. miejsca montażu, opisu monitorowanego zasobu lub nazwy urządzenia (kodu zasobu), poprzez szybkie i łatwe przypisanie.

Główne zalety systemu WebVisEC®:

 • lokalizacja usterek bez wyłączania obwodów,
 • ostrzeganie z wyprzedzeniem o awariach instalacji,
 • zapobieganie kosztownym oraz niebezpiecznym awariom instalacji i zwiększenie ich niezawodności
 • wczesne wykrywanie przeciążeń przewodów N oraz prądów różnicowych o krytycznym natężeniu
 • rejestrowanie prądu roboczego ważnych odbiorników – źródło informacji dla systemu zarządzania energią (EMS)
System monitorowania WebVisEC® - widok na monitor z oknem przeglądarki internetowej
System monitorowania WebVisEC® - rozwiązanie wyświetlane w przeglądarce internetowej

Główne obszary zastosowań systemu WebVisEC®:

 • centra danych/ biurowce,
 • elektrownie,
 • systemy przemysłowe,
 • przemysł energochłonny z potencjałem optymalizacji,
 • tunele kolejowe i drogowe,
 • szpitale.
Szczegółowe informacje na temat urządzeń do monitorowania prądów różnicowych i roboczych

Zasilacze UPS

Zasilacz UPS (ang. Uninterruptible Power Supply) to urządzenie energoelektroniczne, którego zastosowanie ma na celu zagwarantowanie bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych oraz mikroprocesorowych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu i zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Zasilacze UPS są niezbędnym wyposażeniem szpitali, ponieważ zapewniają ciągłość zasilania odbiorników krytycznych, do których zalicza się m.in. aparatura elektromedyczna podtrzymująca funkcje życiowe pacjentów.

Oferta MEREDIT obejmuje zasilacze UPS pracujące w trybie konwersji online (tryb podwójnej konwersji). Zasilacz UPS online zasilany jest z sieci prądem przemiennym, który za pomocą prostownika przekształca na prąd stały, a następnie poprzez falownik przekształca ponownie na prąd przemienny (podwójna konwersja). Zasilanie odbiorów zawsze jest realizowane poprzez falownik, niezależnie czy zasilanie pochodzi z sieci zasilającej czy też z baterii akumulatorów (awaria zasilania sieciowego – wyłączony prostownik). Dzięki temu, że układ zasilania w takim urządzeniu jest oddzielony od napięcia wejściowego, kształt fali wyjściowej jest idealną sinusoidą niezależną od kształtu fali na wejściu.

Zasilacze UPS pracujące w trybie podwójnej konwersji online zapewniają bezprzerwowe przełączenie pomiędzy zasilaniem sieciowym a zasilaniem bateryjnym oraz stabilność napięcia wyjściowego i częstotliwości.